5

پنیر موزارلا

2

پنیر پیتزا 1 کیلویی

4

پنیر پیتزا 500 گرمی

3

پنیر پیتزا 180 گرمی