میگو پلویی 400 گرمی (PUD)

میگو نیکشف محصولی از میگو تازه، تمیزشده ،بدون رگ ،پوست و دم میباشد که برای پخت با برنج به روش های مختلف و انواع خوراک ها بسیار مناسب و بسیار پر طرفدار است.کلسیم و فسفر موجود در میگو باعث غضروف سازی در مفاصل شده و باعث تقویت استخوان ها می شود. سلنیوم موجود در این ماده غذایی با انواع التهاب ها و سرطان ها مبارزه می کند.