110-150میگو بدون رگ

میگو 150-110 (PD)
Classic shrimp 110-150

91-110

میگو 110-91 (PD)
Classic shrimp 91-110

90-71

میگو 90-71 (PD)
Classic shrimp 71-90

میگو پلوییPUD

میگوپلویی 400 گرمی (PUD)
(Small shrimp 400 gr)

meygo450

میگوپلویی 450 گرمی (PUD)
(Small shrimp 400 gr)

قزل صورتی

ماهی سالمون
(Salmon Fish)

شوریده

ماهی شوریده
(Shooride fish fillet)

گالیت

ماهی گالیت
(Galit fish fillet)

ماهی قزل کامل

ماهی قزل آلای کامل
(Trout Fish)